pin up

Ουρολογικά προβλήματα μπορεί να προκύψουν στον καθένα ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. Όταν προκύψουν είναι σίγουρο οτι ταλαιπωρούν τον ασθενή και σε μεγάλο βαθμό αλλάζουν την καθημερινότητά του. Στην Del Medical δίνουμε λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα φροντίζοντας να παρέχουμε στους ασθενείς μας τα καλύτερα υλικά για την πάθηση τους όσο και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση ώστε οι ασθενείς μας να επιστρέφουν στην καθημέρινότητά τους το συντομότερο δυνατόν μετά την διάγνωση.
Η εταιρία ειδικεύεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ουρολογικών παθήσεων όπως η νευρογενής κύστη και η ακράτεια ούρων.

Οι διαλείποντες αυτοκαθετηριασμοί είναι η διαδικασία που ακολουθείται από έναν ασθενή για την κένωση της ουροδόχου κύστης με την χρήση ειδικών καθετήρων δια μέσω της ουρήθρας.

Για να καταλάβουμε όμως τι ακριβώς είναι οι διαλείποντες θα πρέπει να κατανοήσουμε πως λειτουργεί το ουροποιητικό σύστημα.

Το ουροποιητικό σύστημα

Το ουροποιητικό είναι το σύστημα του οργανισμού που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή, διαχείριση και αποχέτευση των ούρων από τον οργανισμό.

Αποτελείται από δύο υποσυστήματα. Το ανώτερο ουροποιητικό και το κατώτερο.

Το ανώτερο περιλαμβάνει τους νεφρούς που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή των ούρων και τους ουρητήρες που είναι τα ‘’σωληνάκια’’ που διοχετεύουν τα ούρα στην ουροδόχο κύστη.

Το κατώτερο περιλαμβάνει την ουροδόχο κύστη που αποτελεί τον σάκο συλλογής των ούρων μέχρι την ώρα της αποβολής τους και την ουρήθρα που είναι ο ‘’σωλήνας’’ που θα οδηγήσει τα ούρα έξω από τον οργανισμό με την διαδικασία της ούρησης.

Η διαδικασία της ούρησης

Σε έναν φυσιολογικό οργανισμό η διαδικασία της ούρησης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

Τα ούρα παράγονται στους νεφρούς (με μέσο όρο 2ml / λεπτό)και διοχετεύονται στην κύστη μέσω των ουρητήρων όπου και παραμένουν προσωρινά μέχρι να δημιουργηθεί μια ποσότητα που τελικά θα αποβληθεί πλήρως μέσω της ουρήθρας.

Για να ξέρει η κύστη πότε έχει φτάσει η ώρα της ούρησης και κατά πόσο αυτή επιτρέπεται ή όχι στέλνει και δέχεται ερεθίσματα από τον εγκέφαλο τα οποία ονομάζουμε στάδια αισθητικότητας.

Βάσει αυτών η κύστη ενημερώνει τον εγκέφαλο σε ποιο στάδιο βρίσκεται και ο εγκέφαλος με την σειρά του αποφασίζει την έναρξη της ούρησης ή την αναστολή της μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. (Πχ να βρεθούμε σε μια τουαλέτα)

Αυτά βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι 6.

 1. First sensation
  1. Είναι η αίσθηση που νιώθουμε όταν συσσωρεύονται τα πρώτα ούρα και συχνά εκλαμβάνεται ως κάτι κρύο που μπήκε στην κύστη μας. Δεν επιφέρει επιθυμία για ούρηση και αναστέλλεται ασυνείδητα.
 2. First desire
  1. Πρόκειται για την πρώτη επιθυμία για ούρηση με σχετικά χαμηλή συγκέντρωση ούρων. Αν το άτομο βρίσκεται σε οικείο περιβάλλον με εύκολη πρόσβαση σε τουαλέτα προχωράει σε ούρηση.
 3. Normal desire
  1. Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο το οποίο επιφέρει επιθυμία για ούρηση και οδηγεί το άτομο στην τουαλέτα εφόσον υπάρχει διαθέσιμη. Αν πάλι δεν υπάρχει αναστέλλεται μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος.
 4. Strong desire
  1. Είναι η έντονη επιθυμία για ούρηση. Εκλαμβάνεται ως επιβεβλημένη και ωθεί το άτομο σε αναζήτηση τουαλέτας το συντομότερο δυνατόν.
 5. Urgency
  1. Πρόκειται για επιβεβλημένη αίσθηση η οποία είναι πολύ δύσκολο να ανασταλεί. Το άτομο δεν έχει πλέον την δυνατότητα να αναζητήσει τουαλέτα και πρέπει να προβεί σε ούρηση ασχέτως του χώρου που βρίσκεται.
 6. Maximum cystometric capacity
  1. Πρόκειται για την μέγιστη χωρητικότητα της κύστης. Το άτομο αδυνατεί να συγκρατήσει τα ούρα άσχετα από τον χώρο ή τις συνθήκες που επικρατούν.

Τα προβλήματα της ουροδόχου κύστης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να διαταραχθεί η φυσιολογική ούρηση. Αυτοί μπορεί να οφείλονται σε αίτια νευρολογικά, μηχανικά ή παθολογικά και σε κάθε περίπτωση η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή επιλογή θεραπείας είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη του ατόμου.

Νευρογενής Κύστη

Νευρογενή ονομάζουμε κάθε κύστη η οποία δυσλειτουργεί λόγω κάποιας νευρολογικής διαταραχής. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να είναι

 1. χρόνιες παθήσεις όπως η Σκλήρυνση κατά πλάκας, η δισχιδής ράχη (Spina Bifida), η μηνιγγομυελοκήλη, η παραπληγία ή τετραπληγία ή
 2. τραυματισμοί όπως πχ κάκωση κάποιου σπονδύλου.

Επιφέρουν καταστάσεις όπως αδυναμία κένωσης της κύστης ή ακράτεια ούρων.

Οι δύο βασικές διαταραχές της κύστης είναι οι

Άτονη νευρογενής κύστη

Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία η κύστη δεν αναγνωρίζει τα στάδια αισθητικότητας με αποτέλεσμα να μην συσπάται ώστε να διοχετεύσει τα ούρα έξω από τον οργανισμό. Ο ασθενής δεν νιώθει ή νιώθει ελάχιστα την ανάγκη για ούρηση και το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη κατακράτηση υγρών. Μια άτονη κύστη μπορεί να επιφέρει βλάβες στους νεφρούς λόγω της μεγάλης ποσότητας που ενδέχεται να παλινδρομεί προς τα πάνω ή συχνές ουρολοιμώξεις λόγω κρυσταλοποίησης των ούρων που παραμένουν μέσα στην κύστη.

Υπερδραστήρια νευρογενής κύστη

Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία η κύστη συσπάται ακούσια και σε ανύποπτο χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ούρα που βρίσκονται συσσωρευμένα στην κύστη να βρίσκουν διέξοδο είτε μέσω της ουρήθρας προς τα έξω ή ακόμα χειρότερα μέσω των ουρητήρων στους νεφρούς.

Ακράτεια ούρων

Με τον όρο ακράτεια ούρων εννοούμε την κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής αδυνατεί να ελέγξει την κύστη του με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια ούρων μέσω της ουρήθρας. Η ακράτεια μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς όλων των ηλικιών και με διάφορες μορφές.

Οι πιο συνηθισμένες αυτών είναι οι:

 1. Ακράτεια απο προσπάθεια
  1. Παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό κυρίως σε γυναίκες και εμφανίζεται ως απώλεια ούρων σε κάποιας μορφής προσπάθεια. Πχ Βήχας, έντονο γέλιο ή ανύψωση βάρους. Οφείλεται κυρίως στην χάλαση των στηρικτικών μηχανισμών του πυελικού εδάφους που μπορεί να προέλθει απο τοκετό, εγκυμοσύνη, ακτινοβολία, διεγχειριτικό τραύμα κα. Αντιμετωπίζεται κυρίως με ασκήσεις για ενδυνάμωση του πυελικού εδάφους ή με χειρουργική επέμβαση.
 2. Ακράτεια απο έπειξη
  1. Εμφανίζεται σαν έντονη επιθυμία για ούρηση η οποία συχνά συνοδεύεται με απώλεια ούρων πριν ο ασθενής προλάβει να φτάσει στην τουαλέτα. Σχετίζεται κυρίως με νευρολογικές παθήσεις όπως η ΣΚΠ ή η νόσος του Parkinson. Αντιμετωπίζεται κυρίως με φαρμακευτική αγωγή ή / και διαλείποντες αυτοκαθετηριασμούς.
 3. Ακράτεια μεικτού τύπου
  1. Ονομάζεται η ακράτεια που προκαλείται απο συνδυασμό των δύο παραπάνω. Η αντιμετώπισή της απαιτεί συνδυασμό θεραπευτιών προσεγγίσεων.
 4. Ακράτεια απο υπερπλήρωση
  1. Πρόκειται για ακράτεια που προκύπτει σε ασθενείς με άτονη νευρογενή κύστη. Ο ασθενής δεν αισθάνεται την ανάγκη για ούρηση με αποτέλεσμα η κύστη να γεμίζει με μεγάλες ποσότητες ούρων τις οποίες ο ουρηθρικός σφιγκτήρας αδυνατεί να συγκρατήσει. Οφείλεται κυρίως σε νευρολογικά αίτια και αντιμετωπίζεται με διαλείποντες αυτοκαθετηριασμούς.